Open Data

Last updated: 
29/01/2018

 

Click to download:

 

MOLSD Open Data

البيانات المفتوحة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

Instructions: Open Data Delimited File
Instructions: Open Data HTML File
Financial Support
Open Data 2017   Open Data 2016
FS_OpenData_Jan2017   FS_OpenData_Jan2016
FS_OpenData_Jan2017.html   FS_OpenData_Jan2016.html
FS_OpenData_Feb2017   FS_OpenData_Feb2016
FS_OpenData_Feb2017.html   FS_OpenData_Feb2016.html
FS_OpenData_Mar2017   FS_OpenData_Mar2016
FS_OpenData_Mar2017.html   FS_OpenData_Mar2016.html
FS_OpenData_Apr2017   FS_OpenData_Apr2016
FS_OpenData_Apr2017.html   FS_OpenData_Apr2016.html
FS_OpenData_May2017   FS_OpenData_May2016
FS_OpenData_May2017.html   FS_OpenData_May2016.html
FS_OpenData_Jun2017   FS_OpenData_Jun2016
FS_OpenData_Jun2017.html   FS_OpenData_Jun2016.html
FS_OpenData_Jul2017   FS_OpenData_Jul2016
FS_OpenData_Jul2017.html   FS_OpenData_Jul2016.html
FS_OpenData_Aug2017   FS_OpenData_Aug2016
FS_OpenData_Aug2017.html   FS_OpenData_Aug2016.html
FS_OpenData_Sep2016   FS_OpenData_Sep2016
FS_OpenData_Sep2016.html   FS_OpenData_Sep2016.html
FS_OpenData_Oct2016   FS_OpenData_Oct2016
FS_OpenData_Oct2016.html   FS_OpenData_Oct2016.html
FS_OpenData_Nov2016   FS_OpenData_Nov2016
FS_OpenData_Nov2016.html   FS_OpenData_Nov2016.html
FS_OpenData_Dec2016   FS_OpenData_Dec2016
FS_OpenData_Dec2016.html   FS_OpenData_Dec2016.html
HA_OpenData_Jan2017   HA_OpenData_Jan2016
HA_OpenData_Jan2017.html   HA_OpenData_Jan2016.html
HA_OpenData_Feb2017   HA_OpenData_Feb2016
HA_OpenData_Feb2017.html   HA_OpenData_Feb2016.html
HA_OpenData_Mar2017   HA_OpenData_Mar2016
HA_OpenData_Mar2017.html   HA_OpenData_Mar2016.html
HA_OpenData_Apr2017   HA_OpenData_ِApr2016
HA_OpenData_Apr2017.html   HA_OpenData_ِApr2016.html
HA_OpenData_May2017   HA_OpenData_May2016
HA_OpenData_May2017.html   HA_OpenData_May2016.html
HA_OpenData_Jun2017   HA_OpenData_Jun2016
HA_OpenData_Jun2017.html   HA_OpenData_Jun2016.html
HA_OpenData_Jul2017   HA_OpenData_Jul2016
HA_OpenData_Jul2017.html   HA_OpenData_Jul2016.html
HA_OpenData_Aug2017   HA_OpenData_Aug2016
HA_OpenData_Aug2017.html    HA_OpenData_Aug2016.html
HA_OpenData_Sep2016   HA_OpenData_Sep2016
HA_OpenData_Sep2016.html   HA_OpenData_Sep2016.html
HA_OpenData_Oct2016   HA_OpenData_Oct2016
HA_OpenData_Oct2016.html   HA_OpenData_Oct2016.html
HA_OpenData_Nov2016   HA_OpenData_Nov2016
HA_OpenData_Nov2016.html   HA_OpenData_Nov2016.html
HA_OpenData_Dec2016   HA_OpenData_Dec2016
HA_OpenData_Dec2016.html   HA_OpenData_Dec2016.html
SA_OpenData_Jan2017   SA_OpenData_Jan2016
SA_OpenData_Jan2017.html   SA_OpenData_Jan2016.html
SA_OpenData_Feb2017   SA_OpenData_Feb2016
SA_OpenData_Feb2017.html   SA_OpenData_Feb2016.html
SA_OpenData_Mar2017   SA_OpenData_Mar2016
SA_OpenData_Mar2017.html   SA_OpenData_Mar2016.html
SA_OpenData_Apr2017   SA_OpenData_Apr2016
SA_OpenData_Apr2017.html   SA_OpenData_Apr2016.html
SA_OpenData_May2017   SA_OpenData_May2016
SA_OpenData_May2017.html   SA_OpenData_May2016.html
SA_OpenData_Jun2017   SA_OpenData_Jun2016
SA_OpenData_Jun2017.html   SA_OpenData_Jun2016.html
SA_OpenData_Jul2017   SA_OpenData_Jul2016
SA_OpenData_Jul2017.html   SA_OpenData_Jul2016.html
SA_OpenData_Aug2017   SA_OpenData_Aug2016
SA_OpenData_Aug2017.html   SA_OpenData_Aug2016.html
SA_OpenData_Sep2016   SA_OpenData_Sep2016
SA_OpenData_Sep2016.html   SA_OpenData_Sep2016.html
SA_OpenData_Oct2016   SA_OpenData_Oct2016
SA_OpenData_Oct2016.html   SA_OpenData_Oct2016.html
SA_OpenData_Nov2016   SA_OpenData_Nov2016
SA_OpenData_Nov2016.html   SA_OpenData_Nov2016.html
SA_OpenData_Dec2016   SA_OpenData_Dec2016
SA_OpenData_Dec2016.html   SA_OpenData_Dec2016.html
Open Data 2014   Open Data 2015
FS_OpenData_Jan2014   FS_OpenData_Jan2015
FS_OpenData_Jan2014.html   FS_OpenData_Jan2015.html
FS_OpenData_Feb2014   FS_OpenData_Feb2015
FS_OpenData_Feb2014.html   FS_OpenData_Feb2015.html
FS_OpenData_Mar2014   FS_OpenData_Mar2015
FS_OpenData_Mar2014.html   FS_OpenData_Mar2015.html
FS_OpenData_Apr2014   FS_OpenData_Apr2015
FS_OpenData_Apr2014.html   FS_OpenData_Apr2015.html
FS_OpenData_May2014   FS_OpenData_May2015
FS_OpenData_May2014.html   FS_OpenData_May2015.html
FS_OpenData_Jun2014   FS_OpenData_Jun2015
FS_OpenData_Jun2014.html    FS_OpenData_Jun2015.html
FS_OpenData_Jul2014   FS_OpenData_Jul2015
FS_OpenData_Jul2014.html   FS_OpenData_Jul2015.html
FS_OpenData_Sep2014   FS_OpenData_Aug2015
FS_OpenData_Sep2014.html   FS_OpenData_Aug2015.html
FS_OpenData_Oct2014   FS_OpenData_Sep2015
FS_OpenData_Oct2014.html    FS_OpenData_Sep2015.html
FS_OpenData_Nov2014   FS_OpenData_Oct2015
FS_OpenData_Nov2014.html   FS_OpenData_Oct2015.html
FS_OpenData_Dec2014   FS_OpenData_Nov2015
FS_OpenData_Dec2014.html   FS_OpenData_Nov2015.html
HA_OpenData_Jan2014    FS_OpenData_Dec2015
HA_OpenData_Jan2014.html    FS_OpenData_Dec2015.html
HA_OpenData_Feb2014   HA_OpenData_Jan2015
HA_OpenData_Feb2014.html   HA_OpenData_Jan2015.html
HA_OpenData_Mar2014   HA_OpenData_Feb2015
 HA_OpenData_Mar2014.html   HA_OpenData_Feb2015.html
HA_OpenData_Apr2014   HA_OpenData_Mar2015
HA_OpenData_Apr2014.html   HA_OpenData_Mar2015.html
HA_OpenData_May2014   HA_OpenData_Apr2015
 HA_OpenData_May2014.html   HA_OpenData_Apr2015.html
HA_OpenData_Jul2014   HA_OpenData_May2015
HA_OpenData_Jul2014.html   HA_OpenData_May2015.html
HA_OpenData_Aug2014   HA_OpenData_Jun2015
 HA_OpenData_Aug2014.html   HA_OpenData_Jun2015.html
 HA_OpenData_Sep2014   HA_OpenData_Jul2015
HA_OpenData_Sep2014.html   HA_OpenData_Jul2015.html
HA_OpenData_Oct2014   HA_OpenData_Aug2015
HA_OpenData_Oct2014.html   HA_OpenData_Aug2015.html
HA_OpenData_Nov2014   HA_OpenData_Sep2015
 HA_OpenData_Nov2014.html   HA_OpenData_Sep2015.html
HA_OpenData_Oct2014   HA_OpenData_Oct2015
 HA_OpenData_Oct2014.html   HA_OpenData_Oct2015.html
HA_OpenData_Nov2014   HA_OpenData_Nov2015
HA_OpenData_Nov2014.html   HA_OpenData_Nov2015.html
HA_OpenData_Dec2014   HA_OpenData_Dec2015
HA_OpenData_Dec2014.html   HA_OpenData_Dec2015.html
SA_OpenData_Jan2014   SA_OpenData_Jan2015
 SA_OpenData_Jan2014.html   SA_OpenData_Jan2015.html
 SA_OpenData_Feb2014   SA_OpenData_Feb2015
 SA_OpenData_Feb2014.html   SA_OpenData_Feb2015.html
 SA_OpenData_Mar2014   SA_OpenData_Mar2015
 SA_OpenData_Mar2014.html   SA_OpenData_Mar2015.html
 SA_OpenData_Apr2014   SA_OpenData_Apr2015
 SA_OpenData_Apr2014.html   SA_OpenData_Apr2015.html
 SA_OpenData_May2014   SA_OpenData_May2015
 SA_OpenData_May2014.html   SA_OpenData_May2015.html
SA_OpenData_Jun2014   SA_OpenData_Jun2015
SA_OpenData_Jun2014.html   SA_OpenData_Jun2015.html
SA_OpenData_Jul2014   SA_OpenData_Jul2015
SA_OpenData_Jul2014.html   SA_OpenData_Jul2015.html
SA_OpenData_Aug2014   SA_OpenData_Aug2015
SA_OpenData_Aug2014.html   SA_OpenData_Aug2015.html
SA_OpenData_Sep2014   SA_OpenData_Sep2015
SA_OpenData_Sep2014.html   SA_OpenData_Sep2015.html
SA_OpenData_Oct2014   SA_OpenData_Oct2015
SA_OpenData_Oct2014.html   SA_OpenData_Oct2015.html
SA_OpenData_Nov2014   SA_OpenData_Nov2015
SA_OpenData_Nov2014.html   SA_OpenData_Nov2015.html
SA_OpenData_Dec2014   SA_OpenData_Dec2015
SA_OpenData_Dec2014.html   SA_OpenData_Dec2015.html
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your rating: None Average: 1.7 (21 votes)